Hakkımızda Görsel
Değerlerimiz

Sorumluluk taşırız;
Yasalara uyarız
İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz
Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız
Taahhütlerimize bağlı kalırız
Çevrenin korunması için çabalarız
İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz

Mükemmeliyetçiyiz;
En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız
Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız
Tutkuluyuz
Daha ileri gitmek için hevesliyiz
Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz
Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız
Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız
Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz
Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız

Yenilikçiyiz;
Yarattığımız yeniliklerle müşterilerimize benzersiz rekabet avantajı sunarız
Girişimci davranırız
Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız
Yetenekli ve vizyon sahibiyiz
Mevcut durumu her zaman sorgularız

Kalite, Çevre ve İsg Politikamız;
Barlas Metal Elektro Statik Toz Boya San. ve Tic. Ltd.Şti. olarak;
* Müşterilerimiz için tam ve zamanında istedikleri kalitede ürün ve hizmetleri sağlamayı,
* Ürün ve hizmetleri düzenli sağlama kabiliyetini göstererek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamayı,
* Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeyi,
* Faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmak,
* İşlerimizi yaparken çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek,
* Doğal Kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
* Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
* Kaynak tasarrufunu, Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
* Çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,
* Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi, * Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını artırmayı,
* Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
* Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
* Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
* Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
* Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı,
* Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
* Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
* Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

  • Barlas Metal Twitter
  • Barlas Metal Facebook